top of page

The marathon

During an interview someone said: I view giving birth as a marathon. You prepare, you experience it, but what happens afterwards? 

De marathon

Tijdens een interview zei iemand: Ik zie de geboorte als een marathon. Je bereidt je voor, maakt het mee, maar wat gebeurt er nadat het afgelopen is?

bottom of page